Hälsokontroll

Alla våra hälsokontroller utförs av specialistutbildade läkare. Vi kontrollerar patientens livsstilsfaktorer, arbetssituation och sjukhistoria, samtidigt görs en fullständig kroppsundersökning. Längd, vikt, BMI, midjemått, syn och hörsel är några faktorer som räknas in i hälsokontrollen. Vi kontrollerar även EKG (elektrokardiogram) där hjärtats kapacitet testas och lungfunktionen bedöms.

I våra blodprover ingår bland annat:

• Hemoglobin (Hb)
• Blodplättar (TPK)
• Index (MCV, MCHC, MCH)
• Sänka
• Blodsocker (p-glukos)
• Långtidssocker (HbA1C)
• Salthalt (Na, K)
• Äggvita
• Kalk
• Blodfetter (total-kolesterol, TG, HDL, LDL, LDL/HDL kvot)
• Njurar (S-krea)
• Lever (ALAT, ALP, yGT)
• Sköldkörtel (TSH, T4)
• Urinstatus

Boka tid hos oss

På personer över 50 år tas även avföringsprover och på män över 50, erbjuder vi även PSA-kontroll.

Hälsokontrollen omfattar två besök med en veckas mellanrum och syftet är att kartlägga patientens hälsotillstånd förebyggande och ökar möjligheten att upptäcka avvikande hälsa eller sjukdom i tid.

Vid första besöket får man komma fastande då prover kommer att tas och vid andra besöket går vi igenom resultatet.

Vi på Sveahälsan ämnar erbjuda bästa möjliga utredning och behandling.

Pris: 3500kr