Provsvar

Provsvar som medför en medicinsk bedömning och en rådgivande kontakt sker vid återbesök hos läkare, brev eller e-post.