Patientavgifter

Hälsokontroll

2900:-

Läkarintyg

Läkarintyg körkort, adoption, friskintyg och anställningsintyg (ev. kostnad på prover och röntgen tillkommer)

1125:-

Sjukvård - Frikort gäller

200:-